Vabad töökohad

Hindame inimesi lähtuvalt nende asjatundlikkusest, oskustest ja saavutustest. Valime töötajad erinevatele töökohtadele nende haridustaseme, kogemuste ja sobivuse põhjal.

Väärtustame positiivset suhtumist, algatusvõimet, meeskonnatöö oskust ja tegevuse tulemuslikkust.

Kandideerimiseks valige CV Keskuses või CV Onlines pakutavate vabade töökohtade hulgast Teid kõnetav töökoht ning saate kandideerida koheselt selles keskkonnas. Soovi korral saate oma CV edastada tööpakkumises märgitud e-posti aadressile. Kui hetkel sobilikku vaba ametikohta ei leidnud, kuid soovid siiski meiega liituda, siis saad oma sooviavalduse edastada ankeedi kaudu (täida ära ankeet).